onlyCROATIA Facebook onlyCROATIA Youtube onlyCROATIA Instagram
BELGIUM: Tel: ++32/(0)474 118 946 | E-mail: sales@onlycroatia.com
CROATIA: Tel: +387 63 925-736   | E-mail: info@onlycroatia.com

Nerežišća

Nerežišća

Position

Nerežišća su osam stoljeća bila razdjelnica gornjeg ( istočnog ) i donjeg (zapadnog) Brača na vijencu bračke visoravni i uz rub najprostranijeg polja na otoku. Stočarsko, ratarsko i upravno središte.

History

Stara bračka metropola od 1000. godine do Napoleonovih vremena. Stalno mjesto bračkoga kneza i kovačnica bračkoga plemstva. Glavno prometno raskrižje na otoku.Premda u unutrašnjosti otoka, Nerežišća su zadržala gotovo najdužu obalu s najatraktivnijim uvalama. U srednjem vijeku nerežiški okrug zauzimao je gotovo četvrtinu Brača. Danas su Nerežišća kudikamo najprostranija katastarska općina na otoku.Nekadašnji upravni i kulturni domašaj potvrđuju vrijedni kulturni spomenici, u kojima se osjećaju utjecaji izvan otoka. Dugi vremenski biljeg materijalne i duhovne moći nazočan je u Nerežišćima do danas.

Nerežišća: What to do / What to see?
click on image for more

 
 

Sports and recreation

Organizirani turizam je u Nerežišćima tek u začetku, i uglavnom se svodi na ponudu u privatnom smještaju i seoski turizam. Dio nerežiške obale na kojem su uvale Vela Farska, Smrčeva i mjesto Plaža, nudi izuzetno čisto i bistro more i šljunčane plaže idealne za ljetni odmor na moru.Za one aktivnije, moguće je pješaćenje i planinarenje po najvišem otočkom vrhu - Vidovoj Gori, brdski biciklizam, nekoliko upsail smjerova u Pustinji Blaca, zmajarenje ili paragliding.Poseban turistički potencijal Nerežišća leži u lovnom turizmu, a o lovištima skrbi lovna jedinica "Vidova gora", podružnica lovačke udruge "Brač".